:: หน้าแรก
:: ภารกิจ ศบภ.ทรภ.๒
:: พื้นที่รับผิดชอบ
:: โครงสร้างการจัดหน่วย
:: สายการบังคับบัญชา
:: ข่าว/กิจกรรม
:: กำลังพล/พาหนะ
:: ขั้นตอนการปฏิบัติ
:: แผนบรรเทาสาธารณภัย
:: คู่มือ การปฏิบัติช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย


 

หน่วยเกี่ยวข้อง

:: ศบภ.ทร.
:: ศบภ.ทรภ.๑
:: ศบภ.ทรภ.๓
:: ศบภ.ทภ.๔
ข้อมูลสถานการณ์สาธารณภัย

สถานการณ์น้ำประจำวัน
สถานการณ์น้ำประจำสัปดาห์


ติดต่อศูนย์ฯ
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๒ กองทัพเรือ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 0 7431 1893 โทรสาร 0 7431 1894

จำนวนผู้เยี่ยมชม