หน้าหลักประวัติทัพเรือภาคที่ ๒   วิสัยทัศน์ผู้บังคับบัญชาประกาศจัดซื้อจัดจ้างข่าวกิจกรรมหน่วยสถานที่น่าสนใจติดต่อทัพเรือภาคที่ ๒

center
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กองทัพเรือ พื้นที่สงขลา

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบูชาวัตถุมงคล เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและสักการบูชา
รายละเอียด!!!
คลิกเลย!!
ลำดับเยี่ยมชม :

เลขที่ 3 ถนนริมทะเล ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7432 5804   โทรศัพท์กองทัพเรือ 22055,22066,22077
จัดทำโดย : แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองสื่อสาร ทัพเรือภาคที่ 2 Email : nac2data@navy.mi.th.